Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2970
Systémové číslo: P15V00001139
Počátek běhu lhůt: 28.07.2015
Nabídku podat do: 06.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o následující opatření v EVL Raná-Hrádek:
Plocha č. 1 – mechanizované kosení na p. p. č. 315/3 k. ú. Raná u Loun na výměře 0,9389 ha (plocha vymezená zákresem je 0,9581 ha, z důvodu výskytu dřevin je výměra kosené plochy snížena o 2%, tj. na 0,9389 ha). Opatření bude provedeno v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2015.
Plocha č. 2 - ruční kosení na p. p. č. 246/5, 1152, 1153, 1154, 1157 k. ú. Raná u Loun na výměře 2,2293 ha (plocha vymezená zákresem je 2,2748 ha, z důvodu výskytu dřevin je výměra kosené plochy snížena o 2%, tj. na 2,2293 ha). Opatření bude provedeno v termínu od podpisu smlouvy do 30. 8. 2015.
Plocha č. 3 - ruční kosení na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun na výměře 1,4251 ha (plocha vymezená zákresem je 1,4542 ha, z důvodu výskytu dřevin je výměra kosené plochy snížena o 2%, tj. na 1,4251 ha). Opatření bude provedeno v termínu od 20. 8. do 15. 9. 2015.
Veškerá pokosená hmota bude odklizena z pozemků do 5 dní po pokosení, odvezena a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy (pokosená hmota nesmí být pálena). Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze VZ. Na všech plochách budou posečeny i výmladky dřevin do výšky 0,8 metru (plocha č. 2 byla odkřoviněna na podzim roku 2014, rovněž tak část plochy č. 3). Výmladky do výšky 0,8 m budou odstraněny co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucnosti obhospodařovat.
Na plochy č. 1 a 2 vedou cesty sjízdné za suchého počasí běžnou technikou pro zemědělské hospodaření, příp. teréními auty. Plocha č. 3 leží v těsné blízkosti cesty obdobných vlastností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 90 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky