Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI PH - USB kabel
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2015
OI PH - drobný spotřební materiál pro kacelářskou a výpočetní techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2015
OI PH - univerzální držák na palubní desku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2015
Poskytování tiskařských služeb v letech 2016 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2015 14.01.2016 14:00
Tůně pro podporu střevle potoční - Regionální akční plán pro střevli potoční na Vysočině
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015
Návštěvnické středisko - úprava projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015 07.01.2016 10:00
Péče o PP Bělohradská bažantnice 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Péče o PP Na Plachtě 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015
Oprava ornitologické pozorovatelny - Mlýnský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 05.01.2016 09:00
OI BN - nákup spotřebního materiálu a příslušenstvík VT
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015
Zajištění provozu Domu přírody - Český ráj 2015-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.12.2015
TDS - rekonstrukce vnitřních rozvodů - objekt BRI Komořany, rekonstrukce topného kanálu a parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 15.01.2016 10:00
OI BN - nákup baterií k notebookům
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2015
Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2015 28.12.2015 11:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Podpora polopřirozených odchovů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016