Veřejná zakázka: Zajištění činnosti VSK pro program Nová zelená úsporám

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4268
Systémové číslo: P16V00000301
Evidenční číslo zadavatele: 54/2015
Počátek běhu lhůt: 15.02.2016
Nabídku podat do: 26.02.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění činnosti VSK pro program Nová zelená úsporám
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem rámcové smlouvy jsou následující služby:

a) Kontrola na místě dodržení podmínek programu ze strany příjemců podpory v programu Nová zelená úsporám (dále jen „Program“) v oblasti podpory A, B, C v souladu se zákony č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

b) Kontrolní přepočet energetických hodnocení (energetického posudku anebo průkazu energetické náročnosti budovy) a posouzení energetických hodnocení předkládaných spolu s žádostí o podporu v Programu v oblasti podpory A, B, C v souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám a MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní fond životního prostředí České republiky
 • IČO: 00020729
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 2006/9
  140 00 Praha 4 - Krč
 • Název oddělení: Oddělení IV.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491216

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky