Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření kupní smlouvy - surové kmeny smrkové
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2016 11.02.2016 14:00
Zprůchodnění stupně Bolkovského potoka v rámci projektu LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2016 02.02.2016 10:00
Objednávka - plotterový papír
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2016
Objednávka - odborný seminář
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2016
Monitory pro OOJEZ a SIS
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 12:00
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 08:00
Údržba SW - servery PR-PROVOZ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 08:00
Údržba SW - Prognoza a Hydroprognoza
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 08:00
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská 1308/17
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 27.01.2016 08:00
Huťský potok - oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 10.02.2016 10:00
Nákup počítačových sestav pro SJČR
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2016 27.01.2016 09:00
Objednávka - doprava dřeva
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2016
Oprava LC Sklenařovické údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2016 02.02.2016 10:00
Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2016 – 2020
podlimitní Zadáno 16.01.2016 18.02.2016 10:00
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 15.01.2016 08.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016