Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace - Služebna LMS Ostrava Mošnov - síťové prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 11:00
Zajištění Správy uživatelských práv a rolí aplikací ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 13:00
OI OV - aktualizace Firmware 2 strojů Ricoh MP C2050AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016
Zpracování GIS analýz a tvorbu kartografických a analytických výstupů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 17.02.2016 09:00
Zajištění Interpretace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 17.02.2016 11:00
Objednávka - seminář Administrace VZMR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016
Rámcová smlouva - transfer chráněných druhů rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2016
nadlimitní Zadáno 06.02.2016 07.04.2016 09:00
Nákup 30 kusů licencí kancelářského balíku Office
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2016 16.02.2016 09:00
Objednávka - školení pracovníků LIFE Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - doplnění II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 19.02.2016 10:00
Modemy pro OOJEZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2016 04.02.2016 12:00
notebook
VZ malého rozsahu Zadávání 01.02.2016 04.02.2016 12:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 10.02.2016 10:00
Servis a opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 09.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016