Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI HB - Toaletní papír, papírové ručníky, další hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 10.06.2016 16:00
IP ptáci, obojživelníci, plazi na území CHKO České středohoří, k.ú. Dobroměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 03.06.2016 13:00
Zpracování analýzy na zabezpečení serveroven RP AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 13.06.2016 09:00
Objednávka - seminář "Bytové spoluvlastnictví - právní úprava"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016
OI BN - nákup varné konvice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 09.06.2016 08:00
Objednávka - seminář "Územní analýza 2016"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka mobilního vybavení pro expozici o projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 08.06.2016 08:00
Rekonstrukce pramenů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 20.06.2016 13:00
EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice, pastva ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadávání 30.05.2016 13.06.2016 08:10
OI OV - oprava nefunkčního stroje Ricoh MP C2050AD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016
Tonery originální
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 01.06.2016 13:00
Distribuční služby 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 13.06.2016 11:00
Výřezy náletů u komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 14.06.2016 10:00
Obměna svrchní vrstvy půdy na lokalitě přesličky různobarvé
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 10.06.2016 11:00
Rámcová smlouva - opravy a servis traktorů / ÚP35, 36
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016