Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 08:00
Výsadba MZD v PR Křížová kámen
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 10:00
Dodávka svařovaného pozinkovaného pletiva - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 11.07.2016 10:00
Koněpruské jeskyně - úprava parkovacích ploch
podlimitní Zadáno 21.06.2016 12.07.2016 10:00
Rekonstrukce vodoměrné stanice na toku Budišovka, Budišov nad Budišovkou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 04.07.2016 10:00
Vyhotovení plánu péče o PR Klokočské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Lesnický průzkum NPR Ransko
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
OI HB - Kancelářský nábytek do kanceláře č. 204 ČIŽP OI Havlíčkův Brod ( doplnění současného interiéru)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016
OI UL - nákup knih
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 28.06.2016 09:00
Instalace komínu v objektu Rýchorské boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 19.07.2016 10:00
Objednávka - revize elektrických instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 28.06.2016 09:00
Objednávka - revize elektrických zařízení a hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016
Výřezy náletů u komunikací - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 27.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016