Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zjištění provozu databáz. systému Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno
Kalibrace a servisní prohlídka Olfaktometru TO8-8
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 01.04.2019 09:00
Pracovní stanice pro IS Vega-D
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.03.2019 03.04.2019 09:00
Nákup Switchů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.03.2019 25.03.2019 09:00
OI – Ústí nad Labem GPS Trimble Geo 7X, OI - Ostrava dokoupení GPS Trimble Geo 7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2019 25.03.2019 10:00
Dodávka VT 2019
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 25.02.2019
Grafika - Příroda 39
nadlimitní Zadáno 20.02.2019 27.02.2019 09:00
Genetická analýza populací pstruha obecného v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.02.2019 04.03.2019 10:00
Průkaz Energetické Náročnosti Budovy a Energetický Audit
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2019 22.02.2019 11:00
Celoinspekční školení pro inspektory oddělení ochrany vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2019 19.02.2019 10:00
ŘDT - dodávka a instalace protipožárních obložek dveří a dodávka obložkových zárubní do hlavní (staré) budovy ředitelství ČiŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Dodávka a montáž 2 ks klimatizačních jednotek do technické místnosti v budově Ministerstva životního prostředí
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.02.2019 04.03.2019 10:00
Školení pracovníků oddělení ochrany ovzduší ČIŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 08.02.2019 10:00
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2019 22.01.2019 10:00
Pronájem kavárny v Návštěvnickém centru v areálu Dendrologické zahrady Průhonie
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 08.01.2019 31.01.2019 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016