Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LIFE CS_koseni_Borec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 12.08.2020 08:00
Údržba a úpravy aplikací Národního geoportálu INSPIRE
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 09:00
Ruční kosení na části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 10.07.2020 08:00
Ruční kosení u Jílového a v Horním Oldřichově
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 09.07.2020 08:00
Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 22.06.2020 08:00
LIFE CS_koseni_BS u Litoměřic/Kostelní vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 19.06.2020 08:00
Ověření funkčnosti rybích migračních bariér během technických úprav vodních toků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 17.06.2020 10:00
Managementová opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 15.06.2020 10:00
Licence Red Hat Enterprise Linux Server včetně EUS
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 19.06.2020 10:00
Vozidlo VW Caddy
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.06.2020
LIFE CS_pastva_BS pod Lipskou horou_2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 09.06.2020 08:00
Výmalba společných prostor a výměna koberců v budově Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 09:00
PR Černá louka - ruční kosení v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2020 05.06.2020 08:00
Rozšíření kapacity páteřní datové sítě (prvky CISCO)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 27.05.2020 10:00
Oprava rozvodů vody v budově Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016