Veřejná zakázka: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5604
Systémové číslo: P16V00001627
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642754
Na základě předběžného oznámení:
Záchrana biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Počátek běhu lhůt: 23.08.2016
Nabídku podat do: 22.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení udržovacích a opravných prací na rybniční soustavě v PR Bažantula na p. č.: 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2183/1,2183/2, 2183/3, 2183/6, 2272, 2264 v k. ú. Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
Realizace bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ zpracované Ing. Milanem Bartolšicem – AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 02 Břeclav, v březnu 2015 a doplněné v červnu 2016 (dále PD).
Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. rozborů, geodetických prací, poplatků, majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa) stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací i majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa. Pouze finanční plnění nájemních smluv uvedené v příloze č.2_3 není součástí nabídkové ceny a je hrazeno přímo zadavatelem.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že součástí nabídky je i vyhotovení geometrických plánů všech hrází i technických objektů veškerých stavbou dotčených vodních děl (t.j.)rybník Malý Okluk (5,80ha), Velký Okluk (10,80ha), Bažantula (14,00ha) a Kozák (2,90ha), pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 6x v tištěné formě, ověřené příslušným úřadem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 336 849 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají pouze elektronicky přes Ezak

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků