Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Odesílatel Miloš Nagy
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2016 09:40:17
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, v souladu s čl. 19 a čl. 23.1 zadávací dokumentace se nabídka podává POUZE ELEKTRONICKY, prostřednictvím elektronického nástroje http://ezak.mzp.cz , a to ve lhůtě do 16.9.2016 do 10:00. hod. Zadavatel nepřipouští podání nabídek v listinné podobě.

Původní zpráva

Datum 09.09.2016 09:17:55
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,
prosím o sdělení jak a kam se podává nabídka - v listinné podobě do sídla zadavatele nebo elektronicky prostřednictvím E-ZAK do dne 16.9.2016 10-00?
Děkuji za upřesnění