Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Odesílatel Miloš Nagy
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2016 09:48:09
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, je to přesně jak píšete. Přílohu č. 1 a přílohu č. 7 uchazeč k nabídce nepřikládá. Příloha č. 1 (projektová dokumentace k dílu) je již součástí zadávací dokumentace. Pokud jde o příslib banky na vystavení bankovní záruky, ten přikládá zhotovitel (vítězný uchazeč) do 1 měsíce od účinnosti smlouvy dle čl. 13.4 smlouvy o dílo.

Původní zpráva

Datum 07.09.2016 14:20:29
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den. Zadavatel požaduje ke smlouvě o dílo přiložení 8 příloh. Chápe uchazeč správně, že Přílohu č. 1- projektová dokumentace k dílu a Přílohu č. 7 - příslib banky na vystavení bankovní záruky uchazeč do nabídky nepřikládá (tyto přílohy budou dodány až vítězným uchazečem)? Děkuji.