Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Odesílatel Miloš Nagy
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2016 13:06:53
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Odpověď viz přiložený dokument


Přílohy
- DOTAZ Č. 1 VŘ BAŽANTULA - odpověď.docx (14.53 KB)

Původní zpráva

Datum 06.09.2016 11:31:52
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Žádost o poskytnutí dodatečných informací


Přílohy
Dotazy č.1 - rybníky.DOC (26.50 KB)