Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Odesílatel Miloš Nagy
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2016 17:48:42
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel předně uvádí, že žádost o poskytnutí dodatečných informací byla podána po lhůtě pro podání žádosti dle ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. Zadavatel však s ohledem na zásadu transparentnosti uvádí dodatečnou informaci jako informaci ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb.
Dotaz a odpověď jsou uvedeny v příloze.


Přílohy
- Bažantula - dodatečná informace.docx (14.95 KB)