Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Odesílatel Miloš Nagy
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2016 12:22:50
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Jedná se o činnosti podle §18 zákona č. 360/92 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to podle bodu:

e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
i) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.


Přílohy
- Žádost o dodateční informace 3.pdf (165.22 KB)