Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rozvoj a provoz MA ISOH 07.11.2016
Vydání "Státního programu EVVO a EP na léta 2016-2025" a "Environment education in Czech Republic" 07.11.2016
Zpracování analýzy dotačních programů na podporu environmentálních programů, zejména z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 07.11.2016
Monitoringu a vyhodnocení přirozené atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany 03.11.2016
Mytí prosklené fasády a oken budovy Ministerstva životního prostředí III 03.11.2016
Dárkové předmětu pro účely náhradního plnění 02.11.2016
Realizování geologických prací s názvem "Efektivní úprava a využití živcových kaolínů v ČR" 02.11.2016
Podklad pro aktualizaci metodiky, která stanovuje postup komplexního řešení ochrany před povodněmi pomocí přírodě blízkých opatření 01.11.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D49 Hulín - Fryšták" 01.11.2016
Roční podpora produktů IBM 31.10.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D1 0136 Říkovice-Přerov" 31.10.2016
Zpracování expertních a technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcího právního předpisu k novému zákonu o odpadech, kterým se stanoví kritéria, při jejichž splnění přestane být palivo vyrobené z odpadu odpadem 27.10.2016
Zpracování expertních a technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcího právního předpisu k novému zákonu o odpadech, kterým se stanoví odpady, které mohou přestat být odpadem, a kritéria a podmínky upřesňující, kdy odpad přestává být odpadem 27.10.2016
Zpracování expertních a technických podkladů pro přípravu návrhů prováděcího právního předpisu k novému zákonu o odpadech, kterým se stanoví podmínky a kritéria hodnocení zemin a některých stavebních materiálů jako vedlejšího produktu 27.10.2016
Zpracování posudku k záměru "D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.10.2016
Zpracování posudku k záměru "Povrchová úprava plastových fólií b. 310 Chropyně" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 27.10.2016
Monitoring podzemních vod na lokalitě po Sovětské armádě Luštěnice 25.10.2016
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2015 18.10.2016
Realizování geologických prací s názvem "Vápence s vysokou bělostí určené k výrobě plniv v Českém masivu" 17.10.2016
Licence SAFEQ5 s podporou na 4 roky 12.10.2016