Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 10.02.2017
Zajištění činností v rámci projektu hodnocení Národního parku České Švýcarsko 10.02.2017
Zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic 09.02.2017
Zajištění technického vybavení při setkání ministra životního prostředí s velvyslanci 09.02.2017
Zpracování posudku k záměru "Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 09.02.2017
Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích 31.01.2017
Zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu 26.01.2017
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí – Řevničov)" na životní prostředí 26.01.2017
Implementace submodulu Hodnocení 25.01.2017
Poskytování odborného poradenství 25.01.2017
Smlouva o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) - projekt Malsemuschel 25.01.2017
Partnerská dohoda projektu B.R.A.V.E.R. 24.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Prášková lakovna PNH4" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 23.01.2017
Podnájem Staré čistírny odpadních vod v Bubenči 20.01.2017
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D48 Frýdek-Místek, obchvat" na životní prostředí 20.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Stanovení DP Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 20.01.2017
Grafické zpracování propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 18.01.2017
Atestace referenčního rozhraní ISPOP 12.01.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.01.2017
Stavební úpravy stávajících místností v přízemí budovy Ministerstva životního prostředí 03.01.2017