Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění specializovaného vzdělávacího kurzu pro výkon státní správy 24.11.2016
Odstranění nepotřebných vrtů na bývalé základně Sovětské armády Kuřívody v roce 2016 11.11.2016
Zajištění efektivního zapojení ČR do HBM4EU v letech 2016 – 2020 10.11.2016
Poradenství v oblasti IROP 09.11.2016
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2016 09.11.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D11 1106 Hradec Králové – Smiřice" na životní prostředí 09.11.2016
Implementace aplikace Spisovna a její následná podpora 07.11.2016
Organizace cyklu přednášek pro veřejnost 07.11.2016
Realizování geologických prací s názvem "Ověření kontaminace Bělohradského rybníka z bývalé skládky sklářských odpadů" 07.11.2016
Rozvoj a provoz MA ISOH 07.11.2016
Vydání "Státního programu EVVO a EP na léta 2016-2025" a "Environment education in Czech Republic" 07.11.2016
Zpracování analýzy dotačních programů na podporu environmentálních programů, zejména z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 07.11.2016
Monitoringu a vyhodnocení přirozené atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany 03.11.2016
Mytí prosklené fasády a oken budovy Ministerstva životního prostředí III 03.11.2016
Dárkové předmětu pro účely náhradního plnění 02.11.2016
Realizování geologických prací s názvem "Efektivní úprava a využití živcových kaolínů v ČR" 02.11.2016
Podklad pro aktualizaci metodiky, která stanovuje postup komplexního řešení ochrany před povodněmi pomocí přírodě blízkých opatření 01.11.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D49 Hulín - Fryšták" 01.11.2016
Roční podpora produktů IBM 31.10.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D1 0136 Říkovice-Přerov" 31.10.2016