Smlouva: Analýza probíhajících činnosti k monitoringu stavu ekosystémů ve vztahu k znečišťování ovzduší a návrh monitorovací sítě pokrývající požadavky čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1706
Evidenční číslo: 180106
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 199 685,00
Cena v Kč vč. DPH: 241 618,85

Název (předmět)

Analýza probíhajících činnosti k monitoringu stavu ekosystémů ve vztahu k znečišťování ovzduší a návrh monitorovací sítě pokrývající požadavky čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284

Schválil / podepsal

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Stručný popis

Analýza probíhajících činnosti k monitoringu stavu ekosystémů ve vztahu k znečišťování ovzduší a návrh monitorovací sítě pokrývající požadavky čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy