Smlouva: Služby odborného dohledu a řízení projektu na vytvoření IS SEKM 3

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2163
Evidenční číslo: 170377
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 899 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 087 790,00
Zadávací řízení: Služby odborného dohledu a řízení projektu na vytvoření IS SEKM 3

Název (předmět)

Služby odborného dohledu a řízení projektu na vytvoření IS SEKM 3

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných, oponentních, koordinačních a manažerských služeb v oblasti ICT bezprostředně souvisejících s realizací veřejné zakázky na "Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění provozu" (URL této veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/vz00007960), jež MŽP plánuje realizovat v letech 2018 a 2019.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy