Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nájem zpevněné asfaltové plochy pro parkování služebního vozidla Ministerstva životního prostředí 10.05.2002
Servis nádob na dámskou hygienu 01.07.2001
Provádění pravidelného servisu a oprav měření a regulace jednotek VZT, ohřevu TUV, výměníkové stanice atd. 18.10.1999
Reprografické služby 31.05.1999
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS IX 30.12.1998
Odvoz a likvidace separovaného odpadu 30.11.1998
Opravy a servis výpočetní techniky 22.10.1998
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS V 08.09.1998
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy IV 10.01.1997
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS II 21.06.1995
Odvoz a likvidace domovního odpadu 21.11.1994
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS III 03.10.1994
Dodávky obědů pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 01.04.1994
Zajištění úklidových služeb (centrála MŽP) 01.01.1994
Poskytování služeb platebních karet CCS 24.01.1992