Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nájem 2 kusů analogových záznamových zařízení 27.07.2017
Realizace nové Dětské skupiny v budově MŽP 26.07.2017
Analýza genomu smrku ztepilého 17.07.2017
Zpracování posudku k záměru "Hi tech zpracování plastů včetně povrchových úprav - lokalita Lešná, Průmyslová zóna Valašské Meziříčí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.07.2017
Poskytnutí dotace na realizaci projektu "3Lynx" financovaného v rámci programu nadnárodní spolupráce Central Europe 12.07.2017
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 11.07.2017
Část 8 - LC Signál 11.07.2017
Mobilní telefony 04.07.2017
Analytické zpracování podkladů pro přípravu resortní strategie financování ochrany biodiverzity 03.07.2017
Nájem parkovacího místa 03.07.2017
Zpracování posudku k záměru "Stavba D35 3508.2 Křelov – Slavonín, 2. etapa" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 03.07.2017
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 30.06.2017
Licenční balík k softwarovým produktům IBM 29.06.2017
Licenční balík k softwarovým produktům IBM 29.06.2017
Zajištění účasti České republiky v expertních skupinách Stockholmské úmluvy v roce 2017 29.06.2017
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP - ICP Effects on Materials 27.06.2017
Montáž klimatizačních jednotek 26.06.2017
Právní služby - část 1 26.06.2017
Hydrogeologické práce v NPČŠ zaměřené na hodnocení využívání zdrojů vody v ČR a SRN 23.06.2017
Podpora implementace Stockholmské úmluvy na národní úrovni 22.06.2017