Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Zařízení pro výrobu stavebních hmot na odvalu Dolu Jan Šverma v Ostravě" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 05.12.2016
Zpracování studie s názvem "Divočina – výklad a interpretace souvisejících pojmů a legislativní úpravy" 05.12.2016
Zhotovení doplňující studie k problematice sledování látky benzo(a)pyren, a to zejména s ohledem na jeho vykazování ve formě toxického ekvivalentu 02.12.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice – Třebonín)" na životní prostředí 02.12.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "D35 Opatovice - Ostrov" na životní prostředí 02.12.2016
Zpracování posudku k záměru "NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 02.12.2016
Dodávky kancelářského papíru na základě prováděcí kupní smlouvy k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářského papíru pro 6 resortů pro část 1 – území CZ01 (Praha) 01.12.2016
Zpracování dokumentu s názvem "Technická studie proveditelnosti na modernizaci rezortní datové sítě" 01.12.2016
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK 30.11.2016
Audit sub-projektů Fondu environmentální odbornosti 28.11.2016
Zpracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru "Modernizace trati Sudoměřice – Votice" na životní prostředí 28.11.2016
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 25.11.2016
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 25.11.2016
Audit kybernetické bezpečnosti 24.11.2016
Vyhodnocení plnění programu SMOK 2014 – 2016 24.11.2016
Zajištění specializovaného vzdělávacího kurzu pro výkon státní správy 24.11.2016
Odstranění nepotřebných vrtů na bývalé základně Sovětské armády Kuřívody v roce 2016 11.11.2016
Zajištění efektivního zapojení ČR do HBM4EU v letech 2016 – 2020 10.11.2016
Poradenství v oblasti IROP 09.11.2016
Pořízení aktivních síťových prvků pro resort MŽP v roce 2016 09.11.2016