Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2017
Metodika sledování vybraných perzistentních organických polutantů pro kontrolu jejich výskytu ve vybraných odpadech 23.10.2017
Zajištění provozu IP komunikačního systému MŽP II 19.10.2017
Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability v Praze II 18.10.2017
Krajinou domova II 17.10.2017
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP pro rok 2017 16.10.2017
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 16.10.2017
Vodárna Káraný – projekt na postupnou likvidaci vrtů ve vlastnictví MŽP 16.10.2017
Zpracování posudku k záměru "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, městská část Závada, km 2,000 – 4,600" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 16.10.2017
Nákup softwaru pro provoz a řízení e-learningu (LMS) 12.10.2017
Školení bezpečnosti Lotus Domino/Notes 11.10.2017
Podpora licencí Kernun 06.10.2017
Řešení problematiky sucha v roce 2017 29.09.2017
Propagace ekologické osvěty a výchovy v rámci soutěže Zelená stuha ČR 22.09.2017
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 21.09.2017
Podlicence Produktu GRANTYS 15.09.2017
Dodávka siláže 11.09.2017
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2016 11.09.2017
Poskytnutí služeb v souvislosti s organizací mezinárodní konference s názvem "Degradation and revitalization of soil and landscape" 08.09.2017