Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek 05.02.2018
Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části 29.01.2018
Nákup nábytku II. minitendr, kancelářské židle a nábytek pro resortní organizace MŽP 24.01.2018
Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava 22.01.2018
Ostraha budovy MŽP a převoz peněz do konce roku 2018 18.01.2018
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 17.01.2018
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce 17.01.2018
Dodávka a montáž dveřních křídel v budově Ministerstva životního prostředí II - 2. etapa 10.01.2018
Nákup nábytku I. minitendr, kancelářské židle pro MŽP 08.01.2018
Zpracování posudku k záměru "D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 07.01.2018
Dodávka mobilů hrazených z TP OPŽP 05.01.2018
Zpracování posudku k záměru "D48 MÚK Bělotín – Rybí" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 04.01.2018
Nákup licence Novell Open Workgroup Suite včetně 4leté podpory 27.12.2017
Průběžné zpracování znaleckých posudků nebo znaleckých expertiz 27.12.2017
SSL Licence 21.12.2017
Monitoring médií 2018 - 2019 20.12.2017
Zajištění softwarové a uživatelské podpory produktů ESRI 19.12.2017
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 – 2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.12.2017
Zajištění stravování pro děti navštěvující Dětskou skupinu Ministerstva životního prostředí 18.12.2017
Zpracování posudku k záměru "Lakovna Nymburk – zvýšení kapacity lakování" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.12.2017