Veřejná zakázka: Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00011012
Id předchozího profilu ve VVZ: 346101

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 122
Systémové číslo: P14V00000122
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370696
Počátek běhu lhůt: 10.09.2013
Nabídku podat do: 24.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou vícepráce dle § 23/7 zákona 137/2006 Sb. - dodatečné telemetrické sledování v délce 15 měsíců a zakoupení a instalace 12 fotopastí, včetně zajištění provozu a údržby fotopastí po dobu 216 měsíců v rámci projektu OP ŽP „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dodatečné stavební práce / dodávky / služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 949 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky