Veřejná zakázka: Terénní mapování a zákres aktuálního managementu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7603
Systémové číslo VZ: P17V00000853
Evidenční číslo zadavatele: 35/2017
Datum zahájení: 18.05.2017
Nabídku podat do: 30.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v činnosti mapování a zákresu aktuálního hospodářského managementu na zachovalých lučních porostech ve III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma v roce 2017. Součástí zakázky je i zakreslení mapování aktuálního managementu do prostředí GIS.
Vzhledem k povaze zakázky, tedy terénní náročnosti vzhledem ke klimatickým a časovým podmínkám rozhodl se zadavatel dělit zakázku na části. Tyto části jsou stanoveny dle mapovaného území KRNAP. Účastníci veřejné zakázky mohou podávat nabídku na jednu nebo více částí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 761 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy