Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT pro CPP Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 21.06.2017 12:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 28.06.2017 09:00
Sečení travního porostu v PP Oborská luka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 26.06.2017 08:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 27.06.2017 10:00
Kosení vlhkých až rašeliných luk v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 23.06.2017 08:00
Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 23.06.2017 08:00
Právní služby 2017 - 2020
nadlimitní Zadáno 16.06.2017 04.07.2017 10:00
Rekatalogizace výzkumných prací, příp. katalogizace dalších publikací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017
Kosení v NPP Jankovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras a Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 27.06.2017 09:00
VT pro pob.České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 19.06.2017 11:00
Objednávka - kancelářské židle Enrico
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017
Hořečky - realizace záchranného programu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 23.06.2017 12:00
Tonery pro CPP Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 16.06.2017 11:00
Zpracování projektové dokumentace - Most přes Tetřeví potok
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 29.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016