Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení mechanizací v PP Hvožďanská louka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015
Výsadba dubových odrostků Sportcentrum Doubí Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 31.08.2015 16:00
Autobusová přeprava zaměstnanců Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 28.08.2015 10:00
Chodník Kaplička v Obřím dole-Obří bouda-oprava mostu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 10:00
Chodník Obří důl - Modrý důl - oprava 6-ti mostků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 10:00
Oprava chodníku Vycházková trasa Vlčí jámy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 10:00
Odstranění náletu - PR Výtopa Rožmberka
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2015 28.08.2015 14:00
Kosení a sběr posečené hmoty v PP Kolín - letiště
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2015 31.08.2015 13:00
Náhrada sněhových zachytávačů na střeše objektu Špindlerův Mlýn č. p. 148
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2015 08.09.2015 10:00
Seminář - Efektivní komunikace v praxi
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015
Seminář - Administrace VZMR vlastními silami
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015
Geodetické práce pro Správu Krkonošského národního parku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 07.09.2015 10:00
Oceňování nemovitých věcí pro Správu Krkonošského národního parku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 07.09.2015 10:00
Oprava koryta bezejmenného toku v lokalitě Friesovy boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 08.09.2015 10:00
Tisk a doprava Výroční zprávy AOPK ČR za rok 2014
nadlimitní Zadáno 20.08.2015 28.08.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016