Veřejná zakázka: Botanický inventarizační průzkum v PR Výtopa Rožmberka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3186
Systémové číslo: P15V00001354
Evidenční číslo zadavatele: PPK-317a/852/15
Počátek běhu lhůt: 28.08.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Výtopa Rožmberka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování botanického inventarizačního průzkumu v PR Výtopa Rožmberka (floristika + vegetace) podle schválené metodiky AOPK ČR. IP je plánován na 2 roky. Dílčí zpráva za rok 2015 bude odevzdána v elektronické podobě, závěrečná zpráva bude odevzdána ve třech tištěných vyhotoveních a na CD a nálezová data budou uložena do Nálezové databáze NDOP http://ndop.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Třeboňsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky