Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontrola obsazenosti a oprava hnízdních budek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015 06.08.2015 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na projektové práce
podlimitní Zadáno 03.08.2015 02.09.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části sadu pod Oblíkem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2015 12.08.2015 08:00
Sečení v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2015 07.08.2015 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na transfer zvláště chráněných druhů rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2015
Kosení NPP Lužní potok
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 06.08.2015 08:00
Písečný rybník, rekonstrukce výpustního zařízení - TDI
VZ malého rozsahu Zadávání 30.07.2015 10.08.2015 09:00
Podpora přirozené skladby porostů v NPR Rolavská vrchoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 07.08.2015 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Redukce invazních druhů v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 06.08.2015 08:00
Kosení v PR Bystřina
VZ malého rozsahu Zadávání 30.07.2015 10.08.2015 08:00
Lesnické práce v NPR Drbákov-Albertovy skály 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015
Jednorázová technická revize systému IPPC a zabezpečení jeho systémové podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 10.08.2015 14:00
Sečení travního porostu v PR Údolí Plakánek a v PP Libunecké rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015
Kosení druhově bohatých luk v k.ú. Srbská Kamenice, CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 05.08.2015 09:00
Sečení na lokalitě Hrada v PR Příhrazské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016