Veřejná zakázka: Kosení v PR Rezavka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3177
Systémové číslo: P15V00001345
Počátek běhu lhůt: 27.08.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v PR Rezavka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedno kosení lučních porostů lehkou mechanizací do 2,5 t v PR Rezavka v k. ú. Svinov na parcelách č. 2327/1, 2327/2, 2327/3, 2327/4 a 2343 na dvou oddělených segmentech (plochách), přičemž na segmentu č. 2 (viz příloha č. 3 smlouvy) budou ponechány 3 pásy v délce šířky louky a šířce cca 20 m nepokosené. Celková kosená plocha činí 8,2 ha. Vzniklá hmota bude odvezena mimo území PR a jejího ochranného pásma.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 98 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky