Veřejná zakázka: Kosení v PR Pustá Rudná a jejím ochranném pásmu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3176
Systémové číslo: P15V00001344
Počátek běhu lhůt: 27.08.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v PR Pustá Rudná a jejím ochranném pásmu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení v PR Pustá Rudná a jejím ochranném pásmu v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku na parcelách č. 843, 845, 945, 947 a 956. Konkrétně se jedná o:
1. Jedno kosení svahových a částečně podmáčených lučních porostů a lučních lemů ručně vedenou sekačkou a křovinořezem ve ztížených podmínkách (svažitost, podmáčenost) na ploše 0,57 ha.
2. Jedno kosení mezí a ploch po kácení dřevin křovinořezem na ploše 0,82 ha s obkosením pařezů.
3. Jedno kosení mezofilních lučních porostů ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem na ploše 1,29 ha.
4. Jedno kosení lučního porostu mechanizací na ploše 0,57 ha.
Veškerá vzniklá hmota bude odvezena mimo území PR a jejího ochranného pásma.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 57 243 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky