Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Terminálový server WS 2012 Standard Edition
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 18.06.2015 10:00
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 17.06.2015 08:00
Aktualizace Generelu nemovitého majetku a Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty ve správě AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015
OI UL - nákup tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 17.06.2015 08:00
Informační tabule CHKO Železné hory
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 08:00
Rekonstrukce dřevěné vyhlídky v NPR Radostínské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 12:00
Hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 12.06.2015 10:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 – fytocenologické snímkování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 16.06.2015 10:00
Servis a podpora vysoce výkonného výpočetního systému NEC-SX9
podlimitní Zadáno 04.06.2015 22.06.2015 09:30
Lesnická opatření - Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 15.06.2015 12:00
Tablety
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2015 12.06.2015 12:00
Objednávka školení k veřejným zakázkám
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015
Tisk publikace Ročenka znečištění ovzduší 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 12.06.2015 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 11.06.2015 08:00
OI OV - oprava vozidla Škoda Fabie combi RZ: 1AJ 4095
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016