Veřejná zakázka: Kosení v PP Domorazské louky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3178
Systémové číslo: P15V00001346
Počátek běhu lhůt: 27.08.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v PP Domorazské louky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení v PP Domorazské louky v k. ú. Hostašovice na parcelách č. 738/1, 739, 743/1, 743/3, 744 a 746. Konkrétně se jedná o:
1. Jedno kosení travních porostů mechanizací na ploše 3,65 ha.
2. Jedno kosení travních porostů křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou na ploše 0,26 ha.
3. Jedno kosení travních porostů křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou ve ztížených podmínkách (podmáčení) na ploše 2,12 ha.
Veškerá vzniklá hmota bude odvezena mimo území PP a jejího ochranného pásma.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 760 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky