Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI UL - nákup kancelářských židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 22.02.2016 08:00
Dodávka modřínových kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Dodávka svařovaného pozinkovaného pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Dodávka uzlového lesnického pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Zajištění činnosti bezpečnosti ochrany a zdraví při práci a požární ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016
Komunikace - Služebna LMS Ostrava Mošnov - síťové prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 11:00
Zajištění Správy uživatelských práv a rolí aplikací ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 13:00
OI OV - aktualizace Firmware 2 strojů Ricoh MP C2050AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016
Zpracování GIS analýz a tvorbu kartografických a analytických výstupů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 17.02.2016 09:00
Zajištění Interpretace datových zdrojů ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 17.02.2016 11:00
Objednávka - seminář Administrace VZMR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016
Rámcová smlouva - transfer chráněných druhů rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2016
nadlimitní Zadáno 06.02.2016 07.04.2016 09:00
Nákup 30 kusů licencí kancelářského balíku Office
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2016 16.02.2016 09:00
Objednávka - školení pracovníků LIFE Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016