Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2016
nadlimitní Zadáno 06.02.2016 07.04.2016 09:00
Nákup 30 kusů licencí kancelářského balíku Office
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2016 16.02.2016 09:00
Objednávka - školení pracovníků LIFE Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - doplnění II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 19.02.2016 10:00
Modemy pro OOJEZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2016 04.02.2016 12:00
notebook
VZ malého rozsahu Zadávání 01.02.2016 04.02.2016 12:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 10.02.2016 10:00
Servis a opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 09.02.2016 10:00
Rámcová smlouva - arboristické práce / Zámecký park Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Provádění pravidelného úklidu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Objednávka - seminář ,,Audit účetní závěrky"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu budou provedena opatření ve prospěch předmětů ochrany MZCHÚ.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 04.02.2016 12:00
Objednávka - školení na software Microsoft PowerPoint
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016
Rámcová smlouva - arboristické práce / mimolesní zeleň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016
Uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM na území KRNAP a jeho OP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 17.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016