Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - seminář ,,Audit účetní závěrky"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu budou provedena opatření ve prospěch předmětů ochrany MZCHÚ.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 04.02.2016 12:00
Objednávka - školení na software Microsoft PowerPoint
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016
Rámcová smlouva - arboristické práce / mimolesní zeleň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016
Uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM na území KRNAP a jeho OP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 17.02.2016 10:00
Uzavření rámcových smluv na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 17.02.2016 10:00
Vytvoření webové prezentace pro záchranné programy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016
Dodávka hygienických potřeb pro VUKOZ v.v.i. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016 05.02.2016 09:00
Dodávka kancelářských potřeb pro VUKOZ v.v.i. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016 05.02.2016 09:00
Servisní podpora na aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadávání 25.01.2016 03.02.2016 09:00
Objednávka - odborné školení - nakládání s přípravky na ochranu rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016
Oprava tří budov Správy CHKO Český ráj (2 budovy v Turnově, 1 budova u Věžického rybníka - k.ú.Hrubá Skála)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016 03.02.2016 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávky interiér/kuchyň vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2016 05.02.2016 09:00
OI UL - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2016 02.02.2016 08:00
Návrh základního objemového a dispozičního řešení stavby Centrálního předpovědního pracoviště v Praze - Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2016 10.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016