Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tisk brožury "Laymanova zpráva", pohlednic a samolepek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 11.03.2016 08:00
Dohled a správa prostředí IBM Connections
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 15.03.2016 09:00
OI UL - nákup knihy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 11.03.2016 08:00
Údržba rastrových záhonů v Klášterní zahradě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016
Pořízení podnikové licence na software Esri
nadlimitní Zadáno 02.03.2016 19.04.2016 10:00
Transfer obojživelníků přes komunikace CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 08.03.2016 12:00
Redakční, výtvarné a organizační zajištění vydávání časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016
Autobusová přeprava na výjezdní zasedání OVV
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2016 02.03.2016 08:00
Autobusová přeprava zaměstanců na kulturní akci
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2016 02.03.2016 08:00
Drobné hospodářské stavby II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2016 15.03.2016 14:00
Mobilní telefonní přístroje 3/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 04.03.2016 12:00
Čelní nakladač na traktor Fendt 210 Vário pro ÚP 36
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 14.03.2016 10:00
Uzavření kupní smlouvy - surové kmeny smrkové II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 18.03.2016 14:00
SJČR - datové úložiště pro fotky, videa a další materiály z knihovny a archivu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 04.03.2016 09:00
Oprava rybího přechodu na Kamenici, ř.km.29,129 k.ú. Josefův důl u Jablonce nad Nisou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 09.03.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016