Veřejná zakázka: Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská černava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5584
Systémové číslo: P16V00001607
Počátek běhu lhůt: 18.08.2016
Nabídku podat do: 29.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská černava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Posečení slatinných a bezkolencových luk, ostřicových porostů a rákosin na devatenácti dílčích plochách o celkové rozloze 17,02 ha na parcele katastru nemovitostí č. 2526/2 a na parcelách pozemkového katastru č. 2493, 2523/1, 2523/6, 2523/8, 2524/1, 2524/3, 2524/4, 2524/5, 2526, 2529/1, 2529/2, 2529/3, 2529/4, 2529/5, 2529/7, 2549, 2550, 2554, 2573, 2578, 2590, 2591, 2592, 2606/1, 2606/2, 3624/1 v katastrálním území Lysá nad Labem v národní přírodní památce Hrabanovská černava a shrabání a odvoz posečené hmoty mimo lokalitu. Dílčí plochy jsou zakresleny v přílohách č. 2 k této smlouvě a označeny čísly 1 až 19, rozlohy jednotlivých dílčích ploch jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Plochy 1 až 9 o celkové rozloze 9,84 ha budou posečeny lehkou mechanizací s mechanickým shrnováním a sběrem posečené hmoty. Plochy 10 až 19 o celkové rozloze 7,18 ha budou posečeny křovinořezem s ručním shrabáním a vyklizením hmoty.
Bližší specifikace jednotlivých dílčích ploch a prací na nich:
Plocha 1 – v části plochy vyšší podíl rákosu, mezi koseným porostem a cestou bude ponechán 3 metry široký neposečený pás
Plocha 2 – plocha s vyšším podílem rákosu
Plocha 3 – plocha s vyšším podílem rákosu a stařiny
Plocha 4 – plocha s vyšším podílem výmladků dřevin
Plocha 5 – plocha s vyšším podílem rákosu a stařiny, plocha s bulty šášiny rezavé, nastavení lišty 10 cm nad půdním povrchem
Plocha 6 – plocha s vyšším podílem rákosu a stařiny
Plocha 7 – plocha s vyšším podílem rákosu a stařiny
Plocha 8 – plocha s vyšším podílem rákosu a stařiny
Plocha 9 – plocha s nižším porostem
Plocha 10 – plocha s vysokým podílem rákosu a stařiny
Plocha 11 – plocha po vyřezání keřů v roce 2015 s výmladky a pařízky, vysoký podíl rákosu a stařiny
Plocha 12 - plocha s vyšším podílem rákosu a stařiny, na ploše je tůň, posečení rákosu bude provedeno také v tůni
Plocha 13 – plocha s vysokým podílem rákosu a stařiny
Plocha 14 – plocha s vysokým podílem rákosu a stařiny
Plocha 15 – plocha s bulty šášiny rezavé, nastavení lišty 10 cm nad půdním povrchem
Plocha 16 – plocha s bulty šášiny rezavé, nastavení lišty 10 cm nad půdním povrchem
Plocha 17 – plocha s vysokým podílem rákosu a stařiny a s výmladky dřevin
Plocha 18 – plocha s vysokým podílem rákosu a stařiny, silně podmáčená, na ploše je řada drobných vodních ploch a kanálů, sečení bude provedeno včetně sečení rákosu v litorálu vodních ploch
Plocha 19 – plocha po vyřezání keřů v roce 2015 s výmladky a pařízky, na ploše bude ponechán polykormon vrby rozmarýnolisté.
Všechny plochy mohou být v některých částech bultovité a v době seče v závislosti a aktuálním počasí v různém stupni podmáčené.
Vyhrabávání hmoty bude provedeno důkladně, včetně stařiny z minulých let. Posečená hmota může být dočastně uložena na hromadách na okraji dílčích ploch.

Termíny seče:
Všechny dílčí plochy budou posečeny do 30.9.2016

Další podmínky:
Nesmí dojít k poškození obnovovacích pupenů ve svrchní části bultů šášiny rezavé – plochy 5, 15, 16 – žací lišta bude nastavena cca 10 cm nad půdním povrchem.
Na všech dílčích plochách budou posečeny také výmladky dřevin do výšky 1,5 metru.
Posečená hmota může být sedm (7) dnů od Dne posečení ponechána na plochách, do čtrnácti (14) dnů od Dne posečení bude z ploch shrabána.
Do třiceti (30) dnů od Dne posečení bude posečená hmota odstraněna mimo lokalitu. Při likvidaci biomasy nesmí dojít k porušení právních předpisů.

Konečný termín pro předání díla je do 31.10. 2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 289 256 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky