Veřejná zakázka: Opatření v lesních porostech MZCHÚ a I. až III. zóny CHKO Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5585
Systémové číslo: P16V00001608
Počátek běhu lhůt: 18.08.2016
Nabídku podat do: 29.08.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření v lesních porostech MZCHÚ a I. až III. zóny CHKO Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výstavba skupinového oplocení:
Typ oplocení bude dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,8 m, délka polí max 4m, minimální počet latí v poli je 9 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití hraněného řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 cm2 při použití tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 řebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu.
1. Porostní skupina 227A10, na pozemku p.č. 624/1 v k.ú. Velká Buková, LS Křivoklát, revír Míče. Oplocení přirozeného zmlazení jedle bělokoré, délka plotu 450bm ve dvou částech.
2. Porostní skupina 321D10, na pozemku p.č. 199/1 v k.ú. Hřebečníky, LS Křivoklát, revír Buková. Oplocení přirozeného zmlazení jedle bělokoré, délka plotu 250 bm.
3. Porostní skupina 605G9, na pozemku p.č. 843/1 v k.ú. Podmokly, LS Křivoklát, revír Skryje. Oplocení přirozeného zmlazení jedle bělokoré, délka plotu 500 bm, ve dvou částech. 4. Porostní skupina 609F14/2p, v PR Jezírka, na pozemku p.č. 901/1 v k.ú Skryje, LS Křivoklát, revír Skryje. Oplocení plochy přirozeného zmlazení jedle bělokoré, délka plotu 200bm.
5. Porostní skupina 402D17/7/2, v PR Stříbrný luh, na pozemku p.č. 145/1 v k.ú Újezd nad Zbečnem, LS Křivoklát, revír Pustá Seč, oplocení tří skupin matečných stromů tisu červeného, celková délka plotu 180bm.
6. Porostní skupina 502C4 na pozemku p.č. 522/1 v k.ú. Branov, LS Křivoklýt, revír Kouřimec. Oplocení tří matečných stromů tisu červeného (tři oplocenky po 30 bm), celkem 90 bm.
7. Porostní skupina 711F15/8 v NPR Vůznice, na pozemku p.č. 417/6 v k.ú. Běleč, LS Nižbor, revír Dřevíč. Oplocení prosvětlené části dubového porostu pro podporu přirozené obnovy dubu zimního (dvě oplocenky 180 bm a 180 bm) celkem 360 bm.
8. Porostní skupina 712G13/7 v NPR Vůznice, na pozemku p.č. 417/6 v k.ú. Běleč, LS Nižbor, revír Dřevíč. Oplocení prosvětlené části dubového porostu pro podporu přirozené obnovy dubu zimního (dvě oplocenky 190 bm a 175 bm) celkem 365 bm.
Celková délka oplocení je 2395 bm.

Individuální ochrana jedle bělokoré:
Ve vybraných porostních skupinách s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva Benita o výšce 1,5 m o délce dílu 2 m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška, úprava větví oplocované jedle a výřez náletů v oplocované plošce. Jedle určené k oplocení budou vyznačeny.
1. Porostní skupina 521D1 na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves, LS Křivoklát, revír Bušohrad - 50 ks.
2. Porostní skupina 624F1 na pozemku p.č. 681/1 v k.ú. Broumy, LS Křivoklát, revír Bušohrad - 20 ks.
3. Porostní skupina 709H2a na pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Broumy, LS Křivoklát, revír Kolna - 15 ks.
4. Porostní skupina 719A2 na pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Broumy, LS Křivoklát, revír Kolna - 45 ks.
5. Porostní skupina 709H2b na pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Broumy, LS Křivoklát, revír Kolna - 20 ks
6. Porostní skupina 709A2a na pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Broumy, LS Křivoklát, revír Kolna - 15 ks.
7. Porostní skupina 618C2 na pozemku p.č 880/1 v k.ú. Skryje, LS Křivoklát, revír Skryje - 20 ks.
8. Porostní skupina 615G2 na pozemku p.č 891/1 v k.ú. Skryje, LS Křivoklát, revír Skryje - 20 ks.
9. Porostní skupina 606F2 na pozemku p.č 843/1 v k.ú. Podmokly, LS Křivoklát, revír Skryje - 30 ks.
10. Porostní skupina 504E2a na pozemku p.č 526/1 v k.ú. Branov, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 50 ks.
11. Porostní skupina 503E1c na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 30 ks.
12. Porostní skupina 503K2 na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 80 ks.
13. Porostní skupina 503L2 na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 25 ks.
14. Porostní skupina 430G2a na pozemku p.č 317/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 25 ks.
15. Porostní skupina 514C2a na pozemku p.č 533/1 v k.ú. Branov, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 20 ks.
16. Porostní skupina 504E2a na pozemku p.č 536/1 v k.ú. Branov, LS Křivoklát, revír Kouřimec - 100 ks.
17. Porostní skupina 428D4 na pozemku p.č. 495 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, LS Nižbor, revír Krušná Hora – 50 ks

Celkem individuálních ochran jedle bělokoré 610 ks

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 583 975 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky