Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Síťová a servisní podpora systémů AMIS a Visual Weather
VZ malého rozsahu Zadáno
Služby elektronických komunikací Část A Hlasové a datové služby prostřednictvím stacionárních sítí elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno
Snížení energetické náročnosti objektu MS ČHMÚ v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno
Snížení energetické náročnosti objektu observatoře ČHMÚ v Temelíně
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavby hydrologických objektů pobočky Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno
Stavební práce - likvidace nepotřebných vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno
Svěřená správa portálu
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora Software, Update License a Support
nadlimitní Zadáno
test
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava stávajících a příprava nových lokalit s měřením znečištění ovzduší v působnosti poboček ČHMÚ Brno a Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava stávajících a příprava nových lokalit s měřením znečištění ovzduší v působnosti poboček ČHMÚ Plzeň, Ústí n.Labem, Hradec Králové a oddělení imisního monitoringu Praha – Libuš
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava stávajících a příprava nových lokalit s měřením znečištění ovzduší v působnosti poboček ČHMÚ Plzeň, Ústí n.Labem, Hradec Králové a oddělení imisního monitoringu Praha – Libuš
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2014 10:00
Zateplení objektu MS v Kuchařovicích
VZ malého rozsahu Zadáno
Zateplení střešního pláště budovy ČHMÚ v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016