Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba programového vybavení systému AMIS na pracovištích uživatelů mimo ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2012
Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 18.12.2012 08.01.2013 09:30
Zajištění údržby a další vývoj software Visual Weather
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2012
Rekonstrukce hydroizolace, fasády a střešního pláště zámku v Praze - Komořanech
podlimitní Zadáno 07.12.2012
Zajištění pozáručního servisu a průběžné systémové podpory družicového sytému 2met!
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2012
Optimalizace procesů v rámci spisové agendy a vypracování nového skartačního a spisového řádu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2012 10.12.2012 00:00
Železné hory - geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.11.2012 27.11.2012 10:00
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka
podlimitní Zadáno 06.11.2012 30.11.2012 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2012
Rekonstrukce objektů PV a PZV
nadlimitní Zadáno 24.10.2012
Realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic
podlimitní Zadáno 15.10.2012 29.10.2012 10:00
Automatická stanice pro přípravu vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2012
Realizace inventarizačních průzkumů ve správním obvodu SCHKO Český kras
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012 23.10.2012 10:00
Revitalizace havarijního stavu střech MS Dukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2012
nadlimitní Zadáno 08.10.2012 22.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016