Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava struktury a rekalibrace parametrů hydrologického systému AquaLog
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT - ŠOP SR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 06.09.2012 10:00
Rekonstrukce zpevněné plochy dvora brněnské pobočky ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2012
Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš
podlimitní Zadáno 20.08.2012
Rekonstrukce lmg. Smědava a lmg. Janov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2012
Film pro Dům přírody Moravského krasu
podlimitní Zadáno 09.07.2012 23.07.2012 12:00
Procesní optimalizace AOPK ČR
podlimitní Zadáno 09.07.2012 23.07.2012 10:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví - Zahrada živočichů a rostlin/Rajská zahrada
nadlimitní Zadáno 06.07.2012 20.07.2012 10:00
Dům přírody Moravského krasu - TDI
podlimitní Zadáno 06.07.2012 20.07.2012 12:00
Upgrade centrálních přepínačů LAN
nadlimitní Zadáno 18.06.2012
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT - ZO ČSOP Jadernička
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 15.06.2012 10:00
Dodávka a rekonstrukce trafostanice TS 2505 Komořany
podlimitní Zadáno 24.05.2012
Dohoda o spolupráci v poskytnutí finančních prostředků LIFE09NAT - ZOČSOP Bílé Karpaty
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 00:00
Obnova rybníka Kojetín - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 10:00
Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod
nadlimitní Zadáno 22.05.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016