Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a rekonstrukce trafostanice TS 2505 Komořany
podlimitní Zadáno 24.05.2012
Dohoda o spolupráci v poskytnutí finančních prostředků LIFE09NAT - ZOČSOP Bílé Karpaty
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 00:00
Obnova rybníka Kojetín - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 10:00
Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod
nadlimitní Zadáno 22.05.2012
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2012 04.06.2012 00:00
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - T - mobile
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 01.06.2012 00:00
Záchranný program perlorodky říční
nadlimitní Zadáno 09.05.2012 23.05.2012 13:30
Terénní úpravy areálu pobočky ČHMÚ Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012
Redakční, výtvarné a organizační zajištění vydání časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2012 02.05.2012 00:00
Odborná a metodická pomoc sledování stavu biotopů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2012 01.05.2012 10:00
Revitalizace ochozu radiolokační stanice Skalky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2012
Služby spojené s dovozem UV kalibračního etalonu a fotometru
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2012
OptiPlex 390 MT
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2012 25.04.2012 10:00
Supervize a projekt interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2012
Rámcová smlouva - péče o bezlesí na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 03.04.2012 10.05.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016