Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Železné hory - geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.11.2012 27.11.2012 10:00
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka
podlimitní Zadáno 06.11.2012 30.11.2012 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2012
Rekonstrukce objektů PV a PZV
nadlimitní Zadáno 24.10.2012
Realizace stavby „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic
podlimitní Zadáno 15.10.2012 29.10.2012 10:00
Automatická stanice pro přípravu vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2012
Realizace inventarizačních průzkumů ve správním obvodu SCHKO Český kras
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012 23.10.2012 10:00
Revitalizace havarijního stavu střech MS Dukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2012
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2012
nadlimitní Zadáno 08.10.2012 22.10.2012 10:00
Dům přírody Moravského krasu - EXPOZICE
nadlimitní Zadáno 24.09.2012 08.10.2012 10:00
Dodávka elektřiny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2012 25.09.2012 10:00
Rekonstrukce objektů PV a PZV
podlimitní Zadáno 05.09.2012
Dům přírody Moravského krasu - STAVBA
podlimitní Zadáno 03.09.2012 17.09.2012 10:00
Úprava struktury a rekalibrace parametrů hydrologického systému AquaLog
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT - ŠOP SR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 06.09.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016