Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pozáruční servis automatických meteorologických měřících systémů (dále jen AMS) objednatele
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2012
Rámcová smlouva projektu Stabilizace lesů 2012 - 2014
nadlimitní Zadáno 16.03.2012 15.05.2012 09:30
Monitoring ptačích oblastí a jednotlivých druhů z přílohy I. Směrnice o ptácích v roce 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2012 29.03.2012 10:00
Dodávka 5 ks třífázových elektrocentrál
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2012
Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR
nadlimitní Zadáno 27.02.2012 12.03.2012 13:00
Dodávku ceilometrů, ultrasonického anemometru a displejů pro odbor letecké meteorologie
nadlimitní Zadáno 07.02.2012
Rámcová smlouva pro zajištění speciálních školkařských činností v lesních školkách na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 30.11.2011 24.01.2012 10:00
Rámcová smlouva na poskytování odborné pomoci při kontrole VZ u žadatelů a příjemců dotací z OPŽP
nadlimitní Zadáno 09.03.2010 26.04.2010 10:00
Vzorkování a analýzy podzemních vod ve státní síti pro provozní monitoring v letech 2010 - 2012
nadlimitní Zadáno 22.01.2010
Zajištění provozu Domu přírody - Moravský kras
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.11.2009
Dodávka a instalace 53 ks automatických klimatologických stanic II. typu
nadlimitní Zadáno 09.06.2009
Vývoj programového vybavení ISKO2
nadlimitní Zadáno 11.02.2004 11.03.2004 13:00
Pozáruční servis a pravidelné technické kontroly AIM
nadlimitní Zadáno 19.12.2003 29.12.2003 13:00
Dodávka komplexní ekonomické agendy
nadlimitní Zadáno 12.10.1996 11.11.1996 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016