Veřejná zakázka: Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 374
Systémové číslo: P14V00000374
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372847
Počátek běhu lhůt: 23.12.2013
Nabídku podat do: 07.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování a navržení souboru opatření majících za cíl zlepšit podmínky v povodí pro přežívání perlorodky říční a současně také provedení víceletého testování přímo na různých vývojových fázích perlorodky říční, a to na základě předcházejících průzkumných a výzkumných prací v celém ekosystému. Současně je předmětem zakázky také vyhodnocení vlivu limitované návštěvnosti, zejména vodáctví na perlorodku říční. Předmět plnění této veřejné zakázky zejména zahrnuje tyto části :

A. Detailní monitoring populace perlorodky říční v oblasti Vltavského luhu
B. Bioindikační sledování biotopu perlorodky říční ve Vltavě s využitím juvenilních jedinců ve stáří do 3 let a jejich následné vypuštění do optimálního prostředí
C. Analýza potravních a hostitelsko-parazitických aspektů raných vývojových stádií perlorodky říční, které určují podmínky přežívání populace ve Vltavském luhu
D. Vyhodnocení negativního vlivu přítoků na říční síť (chemický, splaveninový, tepelný režim) a příprava podkladů pro nápravná opatření ve Vltavském luhu
E. Zhodnocení vlivu splouvání řeky na rozptýlenou stávající populaci druhu a další složky ekosystému ve Vltavě nad Lipenskou nádrží
F. Modelování dopadu limitované návštěvnosti Vltavy po zvýšení početního stavu populace perlorodky
G. Monitoring populací ryb ve Vltavě, kvantifikace migrace ryb z přehrady Lipno do toku Vltavy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 577 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. máje 260
385 01 Vimperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky