Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI Praha - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 22.09.2014 13:00
OI Praha - nákup inkoustové cartridge
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 22.09.2014 12:00
OI OV - zářivkové trubice a zářivky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2014 19.09.2014 12:00
OI OV - Roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Suzuki SX4, RZ: 9A5 5992
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014
OI OV - Roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Honda HR-V, RZ: 4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014
Lesnická opatření na LHC Ještěd v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 22.09.2014 09:00
Zpracování investičních záměrů – Revitalizace MVN 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 17.09.2014 09:00
Kosení rákosu a lučních porostů v PR Dubno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 12.09.2014 12:00
OI UL - servis služebních motorových vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 17.09.2014 09:00
Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)
nadlimitní Hodnocení 08.09.2014 17.09.2014 14:00
Laserová ablace (LA) II (opakovaná)
nadlimitní Hodnocení 08.09.2014 17.09.2014 12:00
Poskytování služeb podpory provozu a rozvoje Informačního systému pro mobilní přístup ke geografickým datům ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 22.09.2014 12:00
Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 16.09.2014 10:00
OI LB - Oprava ústředního topení - výměna 21 kusů radiátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2014 16.09.2014 08:00
Rámcová smlouva pro Zajištění výuky anglického a německého jazyka, konverzační kurzů pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2014 17.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016