Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI - LB - hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 20.10.2015 08:00
OI UL - přezutí vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 19.10.2015 08:00
Využití řízených požárů v navrhované CHKO Brdy jako podklad pro management militárních bezlesí se zaměřením na management vřesovišť
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 15.10.2015 09:20
OI HB - Čistící prostředky pro automobily, provozní náplně do služebních vozidel
VZ malého rozsahu Zadávání 08.10.2015 19.10.2015 16:00
OI UL - nákup nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 19.10.2015 08:00
Inventarizační průzkum avifauny v PR Kotvice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015
Podsadby JD v okolí PR Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 14.10.2015 10:00
Dodávka licencí a implementace ekonomického informačního systému na AOPK ČR vč. podpory systému
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 19.10.2015 09:00
Bytový textil, ochranné nepropustné kryty na matrace 80x200
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
OI Olc - nemrznoucí kapalina do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 16.10.2015 08:00
Zajištění provozu databázového systému Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 16.10.2015 09:00
Revize a opravy zařízení LPG na vozidlech Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
Opravy autoskel
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
Kosení lučních porostů v lokalitě Čihalka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
Soudně ověřený překlad anglického textu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016