Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová přeprava na přehlídku trofejí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016
Objednávka - Seminář "Vlastnické právo - NOZ"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 23.03.2016 09:00
Úklid prostor budovy AOPK ČR v Litoměřicích, Michalská 260/14 v období od 4/2016 do 3/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 21.03.2016 08:00
Zajištění provozu portálu www.chmi.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 23.03.2016 08:00
Maintenance a technická podpora systému e-spis
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 18.03.2016 10:00
Rešerše archivních materiálů o perlorodkách říčních - nové
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 18.03.2016 08:00
VT pro OHV
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 15.03.2016 10:00
OI HB Tonerové kazety do HP P2055-CE505X vč.CHIP, HP P2015 -Q7553A vč. CHIP ( renovace))
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 22.03.2016 16:00
OI HK - Úprava kancelářských stolů nastavením desky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 21.03.2016 08:00
Objednávka - Školení zaměstnanců pro práci s řetězovou pilou
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016
Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 18.03.2016 09:00
OI BN - nové letní pneu pro 2 služební vozidla (Škoda Fabia a Hyundai)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 18.03.2016 08:00
OI HK - Doplnění stavu židlí Taurus do zasedací místnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 18.03.2016 09:00
Tiskárna pro potisk CD/DVD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 14.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016