Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Helpdesk
nadlimitní Zadáno 06.04.2016 25.05.2016 10:00
Projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci „Rekonstrukce vodní nádrže v PP Uherčická louka“.
VZ malého rozsahu Zadávání 05.04.2016 14.04.2016 09:30
Dodání a montáž plynového kotle
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016
Objednávka - seminář "Zákon o majetku státu"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016
Objednávka - úklid zámeckého parku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016
Objednávka - Školení "Spisová a archivní služba"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016
Dodávka elektrospotřebičů 1/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 18.04.2016 08:00
Projekt rekonstrukce objektu ČHMÚ v Doksanech, Svratouchu a věže na Skalkách
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 22.04.2016 10:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava I.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 08:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava II.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 09:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava III.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 10:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava IV.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 11:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava IX.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 16:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava V.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 12:00
Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava VI.
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 08.04.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016