Veřejná zakázka: Vícepráce činnost 122.04 - Minitender: 30034

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5391
Systémové číslo: P16V00001414
Evidenční číslo zadavatele: NPS 05362/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.07.2016
Nabídku podat do: 15.07.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce činnost 122.04 - Minitender: 30034
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních služeb.
Zadavatel uvádí, že dodatečné služby nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a zároveň zadavatel uvádí, že celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.
Správa Národního parku Šumava má na lesnické činnosti uzavřenou „Rámcovou smlouvu pro lesnické činnosti na období roku 2016 – 2017 na území NP Šumava“.
Správa NP Šumava přistoupila k zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“). Podmínky použití JŘBU stanoví zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je „ZVZ“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Odboru péče o lesní ekosystémy NP

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. máje 260
385 01 Vimperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky