Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - úklid stavebního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Objednávka - překlad rukopisů do anglického jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Objednávka - úprava elektroinstalace v budově hájenky čp. 246 Šp. Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - dodávka skříňky pro expozici o projektu 2
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2016 05.09.2016 08:30
Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 06.09.2016 08:01
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - zajištění následné péče o 450 ks ovocných stromků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 02.09.2016 08:00
Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023
podlimitní Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 09:00
Revize vnitřních elektrických rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 07.09.2016 10:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Český kras
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 30.08.2016 09:00
Tématické přílohy o velkoplošných zvláště chráněných územích v časopise Veronica
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016
Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 09.09.2016 10:00
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
podlimitní Zrušeno 23.08.2016 22.09.2016 10:00
OI OV - nákup odborné literatury
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016
OI OV - nákup odborné literatury
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016
Dodávka čistících prostředků na rok 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016 31.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016